La Braşov şi-a început activitatea din 2009 organizaţia de tineret ACDC România – Asociaţia Centrul pentru Dialog şi Cooperare, www.a-cdc.eu. Tinerii care fac parte din asociaţie îşi aduc contribuţia prin aptitudinile şi cunoştinţele lor la schimbarea în bine a comunităţii căreia aparţin. Principiile care stau la baza activităţilor sunt: responsabilitate, participare activă, solidaritate şi profesionalism. O parte din obiectivele pe care asociaţia doreşte să le atingă sunt inspirate din obiectivele generale ale programului Tineret în Acţiune (www.tinact.ro), program al Uniunii Europene care susţine activităţile de învăţare non-formală pentru tineri, prin finanţare de proiecte: promovarea cetăţeniei active în general şi in special a celei europene, dezvoltarea solidarităţii şi a coeziunii sociale, promovarea participării active a tinerilor în societate şi în cadrul comunităţilor locale, promovarea diversităţii culturale precum şi a educaţiei non-formale.

Concret, asociaţia a facilitat participarea a 21 de tineri din Braşov, din ţară şi din Republica Moldova în 11 seminarii şi activităţi internaţionale, organizate de ONG-uri de tineret din Europa în cadrul programului european Tineret în Acţiune. De asemenea, asociaţia a aplicat şi a obţinut finanţarea necesară din partea programului Tineret în Acţiune, prin care a desfăşurat în perioada 04-10 Iulie 2010 o activitate de constituire de parteneriate la Băile Herculane. Participanţii au venit din 13 ţări: Polonia, Lituania, Bulgaria, Estonia, Grecia, România, Moldova, Serbia, Kosovo, Macedonia, Albania, Georgia şi Azerbaijan, totalizând un număr de 28 de participanţi. Tema activităţii a reprezentat-o constituirea de parteneriate pentru proiecte viitoare de tineret şi educaţie non formală. Programul a fost structurat pe zile tematice: introducere în tehnica scrierilor de proiecte de tineret, dialog intercultural, drepturile omului iar ultimele 3 zile participanţii au început să redacteze conţinutul proiectelor stabilite în grupurile de lucru. În perioada proiectului participanţii au putut vizita Băile Herculane şi au putut lua contact direct cu tradiţiile culinare şi de folclor româneşti. La finalul activităţilor s-au concretizat 3 grupuri totalizând un număr de 7 participanţi care au pus bazele pentru proiecte viitoare.

Asociaţia ACDC îşi propune să realizeze nu numai proiecte europene cu participare internaţională, ci şi să realizeze acel gen de proiecte pe plan local, în Braşov, prin care să stimuleze puterea de creaţie a tinerilor, simţul de răspundere faţă de valorile româneşti în context european şi să coaguleze în jurul ideii de responsabilitate şi perseverenţă în acţiuni acei tineri care consideră că pot să îşi pună calităţile şi ideile în sprijinul şi folosul celorlalţi. Din acest motiv asociaţia noastră este larg deschisă oricăror propuneri de acţiune sau idei prin care se poate aduce o contribuţie în mediul local, din Braşov.

###

Alexandru Florea