Caravana provocãrii

Cãtãlin Cornea, vicepreşedinte ATDR, ne-a trimis mai multe amânunte. Care ar fi greutãţile pe care le-aţi întâmpinat în organizarea proiectului ? Proiectul \”Romania Youth Adventure 2006\” este la prima ediţie şi se va...

Trainer la tinereţe

Din Bucureşti, Bogdan Popescu, trainer la Cube Training a binevoit sã ne rãspundã la câtva întrebãri. Ce înseamnã trainer în România? Şi ce facultate faci sã ajungi trainer? Tu ce facultate ai fãcut? In nomencaltorul de meserii, din câte ştiu eu, existã...

Un proiect pentru o ţarã

Ce înseamnã CPE ? Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE, organizaţie neguvernamentalã foarte activã în domeniul combaterii discriminãrii pe piaţa muncii, în special din perspectiva promovãrii egalitãţii de şanse pentru femei şi...

Declaraţie de independenţã

Povestea de dragostea va ieşi, indiferent de legi, de anotimpuri sau de prejudecãţi, va ieşi cu valuri, la suprafaţã, risipindu-se ca spuma de mare pe nisipul fierbinte, neumblat de turişti. Chiar dacã amanţii de-a lungul timpului au fost...