1) Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor

130 chestionare

Propunerile formulate de cetăţeni şi planul de acţiune rezultat în urma prelucrării acestora:

– montare oglinzi în spaţiul destinat preluării de fotografii (În prezent există doar la un singur ghişeu specializat şi se vor monta şi în restul spaţiilor);

– suplimentarea numărului de ghişee pentru achitarea taxelor (Suplimentarea numărul de personal depinde de instituţiile care au deschis aceste ghişee. Instituţia Prefectului Judeţul Braşov a formulat o propunere în acest sens);

– suplimentarea numărului de ghişee pentru preluarea/emiterea actelor şi pentru preluarea pozelor (În prezent numărul de personal de care dispune serviciul este limitat, date fiind măsurile de restructurare a sectorului bugetar);

– scurtarea timpului de eliberare a dovezilor înlocuitoare (Această propunere va fi înaintată Direcţiei Generală Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor) ;

– amenajarea de noi locuri de parcare şi a accesului de la Gară (Aspectele sesizate se află în atenţia instituţiei, urmând ca în perioada următoare municipalitatea să demareze un proiect mai amplu de amenajare a zonei, care va include şi aceste elemente);

– introducerea unui sistem pe bază de bonuri de ordine (Sistemul de bonuri a fost testat la vechea locaţie a serviciului şi s-a dovedit eficient. Se caută soluţii pentru identificarea resurselor financiare necesare achiziţionării unui astfel de sistem);

– afişele de la aviziere trebuie să aibă scrisul mai mare (Propunerea va fi pusă în aplicare în perioada următoare);

– înfiinţarea unui birou special de informaţii, unde să se poată verifica dacă documentaţiile necesare sunt complete sau nu (Se caută soluţii pentru înfiinţarea unui astfel de birou);

– mai multă deschidere din partea personalului, mai multă politeţe (Aceste aspecte vor fi luate în discuţie şi se vor lua măsurile necesare pentru ca nivelul serviciilor oferite publicului să se ridice la înălţimea aşteptărilor);

– reducerea birocraţiei;

– personal mai tânăr la ghişee;

– amenajarea unei terase, bar unde să se aştepte în cele două ore până la emiterea actelor.

Calificativ: „foarte bine” şi „bine”

2) Serviciul Public Comunitar de Eliberare şi Evidenţă a Paşapoartelor Simple

80 chestionare

Propunerile formulate de cetăţeni şi planul de acţiune rezultat în urma prelucrării acestora:

– instalarea de aparate de aer condiţionat la ghişee şi în sala de aşteptare (Acest gen de instalaţii existau în sala de aşteptare încă de la deschiderea noului sediu, iar în cursul lunii iulie au fost montate aparate şi în cele trei ghişee de preluare date şi imagini);

– achitarea taxelor la acelaşi ghişeu, care să aibă acelaşi program de lucru cu publicul ca şi cele de la Paşapoarte (Din păcate, achitarea taxelor se face la instituţii diferite, fiecare având un mod propriu de gestionare a fondurilor. Suplimentarea numărul de personal depinde de instituţiile care au deschis aceste ghişee. Instituţia Prefectului Judeţul Braşov a formulat o propunere în acest sens);

– înfiinţarea unei săli de aşteptare şi a unui ghişeu special pentru mamă şi copil (Această propunere a fost analizată, dar având în vedere că în prezent serviciul dispune de doar trei staţii de preluare date o astfel de delimitare nu s-ar dovedi eficientă);

– înfiinţarea mai multor ghişee pentru preluare cereri de paşapoarte (În bugetul instituţiei pentru anul 2010 nu au fost alocate fondurile necesare pentru achiziţionarea unei noi staţii de preluare imagini şi date. Avem în vedere ca pentru anul 2011 să se solicite acordarea acestor sume);

– instalarea unui sistem pe bază de bonuri de ordine şi introducerea posibilităţii programării

on-line (Acest sistem a fost aplicat la nivelul altor servicii similare din ţară şi s-a dovedit ineficient. În timpul perioadei de vârf din sezonul estival facem apel către cei care se prezintă la sediul acestui serviciu pentru a utiliza toată durata programului de lucru cu publicul);

– instalarea mai multor scaune, bănci şi măsuţe în sala de aşteptare (În perioada următoare se va suplimenta numărul acestora);

– introducerea posibilităţii de ridicare a paşapoartelor prin Poştă (Acest proiect presupune modificarea legislaţiei în vigoare şi se află în discuţie la Direcţia Generală de Eliberare şi Evidenţă a Paşapoartelor Simple)

– program online pentru primiri acte şi eliberări paşapoarte (Emiterea acestor documente este condiţionată de prezentarea la ghişeele serviciului, în condiţiile în care introducerea datelor se face în sistemul informatizat securizat naţional şi este necesară preluarea fotografiei beneficiarului).

Calificativ: „foarte bine” şi „bine”

3) Biroul de relaţii cu publicul din incinta Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov

8 chestionare – fără probleme semnalate

Calificativ: „foarte bine” şi „bine”

###

comunicat Institutia Prefectului Brasov