• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare;

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare;

• Decret pentru promulgarea Legii privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate;

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art.47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

• Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci;

• Decret privind promulgarea Legii Poliţiei Locale;

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art.26 din Legea fondului funciar nr.18/1991;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2010 pentru modificarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice;

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art.23 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;

• Decret privind Legii pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România şi Banca Europeană de Investiţii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" Bucureşti, privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxembourg şi la Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997 şi a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998;

• Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Convenţia pentru înfiinţarea unui Consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986;

Eliberare din funcţie judecători/procurori:

• Decret privind eliberarea din funcţie a domnului Dobre Victor, judecător la Judecătoria Târgovişte – pensionare;

• Decret privind eliberarea din funcţie a domnului Niţă Florin-Arinel, judecător la Tribunalul Brăila, delegat în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Brăila – demisie;

• Decret pentru eliberarea din funcţie a domnului Muntean Florian, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara – pensionare.

###

comunicat

Departamentul de Comunicare Publică
Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie