Obiectul metodologiei îl constituie stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private si integrează, după caz, cerinţele specifice evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului se aplică proiectului, după parcurgerea evaluării iniţiale a acestuia şi integreaza, după caz, şi cerinţele specifice evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, în vederea obţinerii aprobării de dezvoltare pentru orice proiect public şi privat.

Procedura se derulează cu respectarea prevederilor ghidurilor metodologice aplicabile atât evaluării impactului asupra mediului, cât şi evaluarii adecvate a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar si este condusă de autorităţile competente pentru protecţia mediului (conform O.U.G.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Competenţa pentru parcurgerea etapelor evaluării impactului asupra mediului revine, după caz, agenţiilor judeţene, regionale, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sau Ministerului Mediului şi Padurilor.

BIROUL DE PRESĂ AL A.P.M. BRAŞOV