Concursul Naţional de Proiecte de Tineret – 2007

Tema concursului – „Stimularea participării tinerilor la viaţa societăţii” se încadrează în Programul de susţinere a acţiunilor de tineret şi vizează următoarele măsuri şi tipuri de proiecte:

Participarea economică

Măsuri:

stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social;

Tipuri de proiecte: stagii, cursuri, concursuri, campanii, târguri, simpozioane, seminarii, mese rotunde, bănci de date, pagini WEB.

Participarea civică şi politică

Măsuri:

sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat;

Tipuri de proiecte: campanii, caravane, simpozioane, seminarii, mese rotunde, tabere tematice.

Participarea la educaţie

Măsuri:

dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri ;

Tipuri de proiecte : evenimente (târguri de ONG, de proiecte, de job-uri, expoziţii, lansări de carte etc), concursuri (pe teme de educaţie pentru sănătate, prevenirea factorilor de risc, integrare europeană, drepturile omului, de prevenire şi combatere a violenţei, de promovare a toleranţei şi egalităţii de şanse etc), simpozioane, seminarii, mese rotunde.

Suma totală aprobată pentru Concursul Naţional de Proiecte de Tineret – 2007 este de 300.000 lei şi se alocă după cum urmează :

a. Pentru proiectele de tineret care vizează Participarea economică

a1- maximum 25.000 lei/ proiect pentru campanii

a2- maximum15.000 lei/ proiect pentru stagii, cursuri, concursuri, campanii, târguri, simpozioane, seminarii, mese rotunde, bănci de date, pagini WEB.

b. Pentru proiectele de tineret care vizează Participarea civică şi politică :

b.1 – maximum 30.000 lei/proiect ( pentru campanii, caravane, tabere tematice);

b.2 – maximum 15.000 lei/proiect (pentru simpozioane, seminarii, mese rotunde);

c. Pentru proiectele de tineret care vizează Participarea la educaţie:

c.1 – maximum 15.000 lei/proiect (pentru evenimente, concursuri);

c.2 – maximum 10.000 lei/proiect (pentru simpozioane, seminarii, mese rotunde).

Proiectele de tineret selectate se vor derula în perioada 15 iunie –18 noiembrie 2007. Se recomandă ca minim 80% din participanţii la proiectele de tineret cât şi beneficiarii acestora, să fie tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, inclusiv. Perioada de depunere a proiectelor de tineret este 10 – 18 mai (ora 14,00) 2007. Documentele prevăzute în metodologie se depun sau se transmit prin poştă la sediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret din Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, etaj IV, camera 404, în două exemplare, în plic sigilat şi ştampilat de către SAT, cu menţiunea „Pentru Concursul Naţional de Proiecte de Tineret – 2007”.

Selecţia proiectelor de tineret se realizează în perioada 21- 28 mai 2007 de către Comisia de selecţie, constituită în acest scop la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Tineret.

Metodologia de finanţare