Nimeni dintre noi nu a crezut cu atâta putere în ceva precum a crezut Valericã în viaţã. În viaţa de dupã moarte.

Perfecţionist cu orice amãnunt a dãruit celor din jur dorinţa de perfecţiune. Şi-a împãrtãşit adesea lumea sa – cu ideile, cu bucuriile şi cu aşteptãrile ei – fãrã însã a şi-o dezvãlui pe cea intimã doar sufletului sãu.

Fãrã zgomot s-a întâmplat sã plece dintre noi, zâmbindu-ne mulţumit. Iar cei care l-au cunoscut ştiu cã vor gãsi sã-i mulţumeascã pentru ceva.

Rãmâi pentru totdeauna, cu bine! Adio, prieten drag! Adio, Valericã Vãtafu!