Perioada de depunere a proiectelor de tineret: 10 – 17 mai 2006. Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 15 iunie–5 noiembrie 2006.

Concursul se adresează Structurilor Asociative de şi pentru Tineret.

Proiectele se depun sau se transmit prin poştă la sediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret din Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2.

Metodologia de concurs „Ghid pentru solicitanţii de finanţare”, se poate obţine de pe site-ul ANT: www.e-tineret.ro