Perioada de implementare a proiectului este :01.03.2010-28.02.2012.

Initiatorul si beneficiarul : Asociatia Centrul Regional de Initiere si Servicii” din Sighetu-Marmatiei, presedinte, Cristina Codrea

Parteneri nationali si transnationali:

– Asociatia Multimedia Emploi, din Franta, presedinte Francois Adoue

– Asociatia Tineri Intreprinzatori Concordia din Sighetu-Marmatiei, presedinte Andrei Denis Codrea

– Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC din Baia Mare, presedinte Florian Salajeanu,

– Institutul pentru Politici Sociale, din Bucuresti

– Asociatia Femeilor Rome din Romania, din Bucuresti, presedinte Viorica Dumitru

– Asociatia Pentru Comunitate si Familie 2006, din Constanta, presedinte Beatris Bulai

Obiectivul proiectului este : Crearea unei retele nationale-transnationale tip Umbrela de sprijin integral pt accesul pe piata muncii a femeilor de diferite etnii si imigrante.

Reteaua va avea in vedere sprijinirea femeilor, victime ale abuzururilor,traficului de persoane si violentei; femei care au in ingrijire copii,etc. Calificarea, promovarea sanatatii; participarea la activitatile sociale; sprijin si promovare in angajare. Obiectivul este de a informa si sensibiliza participantii directi si indirecti de pe scena vietii sociale asupra unor probleme deosebit de grave, pe care unele persoane din pacate le traiesc si iau parte la propria lor drama :

• lipsa posibilitatii-materiale, timp,probleme de alta natura-de a se integra pe piata muncii; lipsa unei calificari profesionale

• discriminare-gen,etnie,educatie-hartuirea sexuala la locul de munca

• inegalitati structurale intre barbati si femei-diviziunea traditionala a rolurilor

• violenta domestica asupra femeilor; combaterea traficului de persoane

Obiective specifice:

1.Infiintarea a 4 Centre pt dialog social in 4 regiuni ale tarii –Retea “Umbrela

2. Combaterea excluziunii sociale .-Act.de cercetare si promovare a unor masuri in ceea ce priveste persoanele expuse riscului de excluziune sociala ale comunitatilor defavorizate; sprijinirea si motivarea gr.tinta aflati in situatii de risc de excluziune 3.Cresterea nivelului de educatie.-Consiliere si orientare profesionala in alegerea unei profesii; calificare; schimbarea atitudinii fata de munca; masuri de prevenire a imbolnavirilor; combaterea violentei

4. Facilitarea accesului pe piata muncii .- Masuri de combatere a prejudecatilor angajatorilor-etnie,gen; implicarea gr. tinta in viata sociala;dialog intercultural

5. Sprijinirea initiativelor antreprenoriale .-Asistenta pentru viitoarele femei manager din gr. tinta.

6. Schimb de bune practici .-Programe de formare pentru formatorii din ec. sociala, seminarii, conferinta si workshop impreuna cu partenerii si expertii transnationali . Reteaua Umbrela internationala va avea in vedere calificarea, sprijinul si promovarea in angajare; consiliere cu privire la excluziunea sociala a femeilor de diferite etnii, combaterea prejudecatilor si a inegalitatii pe piata muncii, promovarea sanatatii, combaterea violentei si abuzurilor asupra femeilor.

Abordarea inovatoare a proiectului se reflecta in parteneriatul dezvoltat-6 parteneri nationali din regiunile;Maramures, Brasov, Bucuresti si Constanta, 1 transnational din Franta si 1 colaborator transnational din Anglia, un model de cooperare orizontala intre ONG, autoritati publice si institutii de cercetare in context local-regional-national-transnational.

Va fi dezvoltat un sistem de modele inovatoare de integrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si respectarea egalitatii de sanse.

Proiectul va aduce o contributie semnificativa la realizarea obiectivului general POS DRU: Dezvoltarea capitalului uman prin corelarea invatarii permanente cu o piata a muncii flexibila si inclusiva.

Indicatorii propusi:

– Acordare consiliere si asistenta medicala si socio-profesionala pentru un nr.~ 2810

femei de diferite etnii, apartinand grupurilor vulnerabile din cele 4 regiuni de implementare

– personal al partenerilor sociali:420 persoane

– personal al organizatiilor societatii civile:100 persoane

– manageri ai autoritatilor publice locale si centrale:60 persoane

– victime ale traficului de persoane:60 persoane

– operatori mass media:10 persoane

– experti mass media: 20 persoane

– personal al organizatiilor societatii civile:70 persoane