Prin notiunea de asigurari sociale se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, datorate de angajatori.

Scutirea de la plata contributiilor sociale datorate de angajatori, pentru persoanele incadrate, se acorda incepand cu data de 1 a lunii urmatoare stabilirii raporturilor de munca.

Restrictii: Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale nu se acorda

– angajatorilor care in ultimele 6 luni premergatoare datei de incadrare au mai avut raporturi de munca stabilite cu persoanele ce urmeaza a fi incadrate;

– angajatorilor care stabilesc raporturi de munca pe locuri de munca devenite vacante, rezultate in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca.

Obligatii:

Angajatorii care beneficiaza de prevederile Ordonantei au obligatia de a mentine in activitate persoana incadrata pe o perioada de cel putin 12 luni

Perioada de scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei angajatorului

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov a realizat o procedura de lucru pentru aplicarea OUG nr.13/2010, procedura pe care o aducem la cunostinta angajatorilor din judet, interesati sa beneficieza de aceste prevederi legislative:

1. Angajatorul are obligatia sa comunice „Situatia locurilor de munca vacante” cf. Legii 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, iar pentru a beneficia de prevederile OUG 13/2010 trebuie sa mentioneze pe formular „OUG nr.13/2010”.

2. AJOFM Brasov emite o „dispozitie de repartizare” pentru persoana care indeplineste conditiile impuse de locul de munca, precum si pe cele ale OUG nr. 13/2010. Odata cu dispozitia de repartizare se va inmana persoanei si o adeverinta care atesta faptul ca este in evidenta agentiei de cel putin 3 luni, pe care o prezinta angajatorului.

3. Somerul care se incadreaza are obligatia sa prezinta agentiei „instiintarea privind incadrarea in munca” completata de catre angajator.

4. Angajatorul va prezenta agentiei contractul individual de munca, inregistrat la ITM. Cu aceasta ozacie completeaza o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca locul de munca este nou creat sau ca nu este unul rezultat in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anterioare stabilirii raporutirilor de munca potrivit OUG nr.13/2010, precum si faptul ca in ultimele 6 luni nu a mai avut raporturi de munca stabilite cu persoana incadrata.

Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazute de Legea 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare, pentru care angajatorii vor beneficia de scutire de la plata contributiilor sociale.

###

Comunicat AJOFM Brasov