ANSIT ROMÂNIA LANSEAZĂ PROGRAMUL NAŢIONAL INIŢIATIVE COMUNITARE PENTRU TINERET 2007

Agenţia Naţională de Sprijinire a Iniţiativelor Tinerilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile Programului de Guvernare 2005 – 2008, precum şi cu obiectivele strategice ale Planului Naţional de Acţiune pentru Tineret, anunţă lansarea Programului Naţional INIŢIATIVE COMUNITARE PENTRU TINERET 2007.

Programul spijină iniţiativele comunitare în domeniul stimulării participării civice, educative, culturale şi economice a tineretului.

Suma totală disponibilă pentru finanţarea poriectelor în cadrul prezentei cereri de ofertă este de 350 000 Lei. Programul încurajează parteneriatul în elaborarea şi implementarea proiectelor.

Suma minimă (nerambursabilă) oferită pentru un proiect în cadrul acestui program este de 5 000 Lei, iar cea maximă este la valoarea de 17 500 Lei.

Activităţile eligibile acestei linii de finanţare sunt: Training-uri/stagii de formare pentru tineri/tineri din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret; Campanii de informare /advocacy; Servicii comunitare directe pentru tineri sau care să implice tinerii; Târguri de Joburi; Târguri de ONG-uri; Evenimente cu impact local/comunitar; Expoziţii; Evenimente locale, forumuri, întâlniri cu personalităţi publice; Activităţi/evenimente sportive; Tabere de creaţie/artă; Acţiuni de ecologizare (campanie de mediu pentru stimularea voluntariatului); Studii/cercetări suport pentru derularea proiectului.

Prin acest program, ANSIT facilitează accesul tinerilor, al structurilor neguvernamentale de/ pentru tineret la programele şi fondurile special destinate susţinerii activităţilor de tineret, având ca principii ale cererii de ofertă de proiecte parteneriatul, co-finanţarea, subsidiaritatea, responsabilitatea, dimensiunea europeană, transparenţa, nediscriminarea, tratamentul egal şi eficienţa.

Termenul limită de primire al cererilor de finanţare este data de 23 mai 2007, ora 16:00 – ora oficială a României, direct, prin poştă sau prin curierat la una dintre locaţiile ANSIT.

Pentru judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu proiectele se depun sau se trimit prin poştă la Centrul Teritorial ANSIT Braşov – Bd. Mihai Kogălniceanu nr.19 (blocul Roland), bl. C 5, et. 8, ap. 1, Braşov 500090, jud. Braşov.

Toate informaţiile necesare scrierii şi depunerii unui proiect la ANSIT, pe această linie de finanţare sunt publice şi pot fi accesate pe site-ul www.ansitromania.ro