A. Concursul de eseuri (individual, pentru a stimula creativitatea pe baza   informării)
Temele propuse sunt:
– Feţele discriminării în România de azi;
– Imperativele integrării României în Uniunea Europeană;
– Carte sau calculator;
– Cultură vs. Gunoi. 

REGULAMENT DE CONCURS
La concurs pot participa tineri cuprinşi într-o formă de învăţământ (preuniversitar, universitar).
Concurenţii vor alege una dintre cele patru teme, pe baza căreia vor redacta un eseu de maximum 4 pagini.
Lucrările vor fi tehnoredactate cu caractere de 12  în Times New Roman si vor fi expediate prin posta la adresa Autoritatea Naţională pentru Tineret, str. Vasile Conta nr. 16 sector 2 Bucureşti până la data de 3.10.2005 (data poştei).
Premiile vor consta în locuri gratuite în tabere şi alte premii substanţiale.

B. Concursul de proiecte cu tema TABĂRA IDEALĂ (în grup – pentru a stimula asociativitatea şi spiritul de echipă).

REGULAMENT  DE CONCURS
La concurs pot participa tineri înscrişi în învăţământul universitar (de stat sau privat).
Concurenţii vor concepe un proiect de maximum 10 pagini pe tema impusă iar echipa va fi formată din cel mult cinci membrii.
Conceperea proiectului va respecta criteriile standard.
Lucrările vor fi tehnoredactate cu caractere de 12  în Times New Roman si vor fi expediate prin posta la adresa Autoritatea Naţională pentru Tineret, str. Vasile Conta nr. 16 sector 2 Bucureşti până la data de 3.10.2005 (data poştei).
Premiile vor consta în locuri gratuite în tabere şi alte premii substanţiale.

www.e-tineret.ro